W piątek 28 grudnia odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Chorkówka. Radni planują uchwalić kilka istotnych uchwał dla gminy. Między innymi w sprawie budżetu gminy na 2013 rok oraz wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Porządek obrad XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Chorkówka:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 10/XXVII/2012 XXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 listopada 2012 roku.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2013 rok,
b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
d) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
e) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka na 2012 rok,
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
g) w sprawie wydatków niewygasających,
h) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
i) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2013 rok.
6. Podsumowanie 2012 roku.
7. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
8. Zakończenie obrad

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.