W dniach od 12 września do 31 października przeprowadzono szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP. Inicjatorem szkolenia był tragicznie zmarły Komendant Gminny OSP druh Janusz Matelowski, dzięki któremu szkolenie mogło się odbyć na terenie gminy. Jego dzieło kontynuował obecny Komendant Gminny OSP druh Adam Łukaszewski, który z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP był odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie szkolenia.
W szkoleniu uczestniczyli druhowie wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka. Kurs rozpoczynało 74 strażaków, natomiast do egzaminu przystąpiło 69 druhów. Zakres szkolenia obejmował działalność, sprzęt i wyposażenie straży pożarnych, m.in. zasady funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, armatura wodno-pianowa, sprzęt pożarniczy, samochody pożarnicze i ich oznaczenia, elementy pierwszej pomocy, ochrona dróg oddechowych, ewakuacja ludzi i zwierząt, ratowniczy sprzęt mechaniczny, podręczny sprzęt gaśniczy. Wykładowcami w/w szkolenia byli strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej do rozwiązania był test wielokrotnego wyboru oraz egzamin ze znajomości sprzętu ODO, cześć praktyczna polega na rozwinięciu bojowym w ramach zastępu (6 osób). Po zdaniu egzaminu każdy strażak otrzyma świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego które uprawnia do uczestniczenia w bezpośrednich działaniach ratowniczo - gaśniczych.

Komisja egzaminacyjna została powołana przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego. W skład komisji weszli: Przewodniczący komisji - mł. bryg. Ireneusz Długosz, asp. sztab Piotr Pirga i st. ogn. Marek Maciejowski, który pełni również funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP w Jedliczu.

Komendant Gminny OSP w Chorkówce druh Adam Łukaszewski złozył podziękowanie Komendantowi Miejskiemu PSP bryg. Krzysztofowi Korcowi za wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego, mł. bryg. Mariuszowi Kozakowi Naczelnikowi wydziału operacyno - rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Krośnie oraz mł. bryg. Ireneuszowi Długoszowi za pomoc merytoryczną przy realizacji szkolenia. Serdeczne podziękowania skierował również do wójta gminy Chorkówka Andrzeja Konieckiego oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce Bogusława Packa za umożliwienie prowadzenia szkolenia w obiekcie GOK, Robertowi Świebodzie z OSP Zręcin za pomoc techniczną podczas szkolenia oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do realizacji szkolenia.

Zobacz zdjęcia


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.