Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce obchodzili 80-lecie założenia jednostki.
W sobotę 3 czerwca 80-lecie istnienia obchodzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce (gmina Chorkówka).

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Eucharystii strażacy przeszli do sali Domu Ludowego gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

OSP Bóbrka

Jubileusz był okazją do odczytania rysu historycznego i wyróżnienia strażaków - ochotników medalami i odznaczeniami. Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" został odznaczony prezes OSP Bóbrka dh Ryszard Dubiel i Naczelnik dh Bogusław Longawa, srebrnym dh Edyta Dywan i dh Marcin Kaczor, brązowym dh Bartosz Skiba i Dariusz Szopa. Odznakę "Strażak wzorowy" otrzymał Krystian Longawa.

WIDEO

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele jednostek OSP, goście honorowi a także delegacja ze Słowacji.

OSP Bóbrka

Pierwsze zapiski dotyczące straży pożarnej w Bóbrce zostały zawarte w kronice wsi spisanej przez Antoniego Kurka. Wynika z nich, że Ochotnicza Straż Pożarna w Bóbrce powstała w maju 1937 roku, a jej pierwszym naczelnikiem był Leon Longawa. Tuż po powstaniu na wyposażenie jednostki trafia sikawka zamontowana na wozie konnym a we wsi działa pierwsza i ostatnia orkiestra strażacka.

Obecnie jednostka oprócz działań statutowych czyli niesienia pomocy, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym - bierze czynny udział w uroczystościach gminnych, państwowych i religijnych, zawodach sportowych. Do dyspozycji ma średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 244.