W związku z prowadzoną inwestycją polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska szykują się spore utrudnienia. Inwestycja prowadzona będzie w kilku etapach.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi i prawidłowego przebiegu robót wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka w miejscowości Niżna Łąka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2003R Równe (Kopalnia) w miejscowości Wietrzno w dniach:
12 kwietnia b.r. w godz. 07:30 - 16.30
od 18 kwietnia do 1 maja - całodobowo.

Trasa objazdu (jadąc od strony Zboisk) będzie przebiegała po DK 19 w kierunku Miejsca Piastowego przez Równe i Rogi, następnie po DK 28 w kierunku Krosna oraz po DP 1896R przez miejscowość Świerzowa Polska do Zręcina.

W przeciwnym kierunku trasa będzie przebiegała analogicznie. Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane