Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod tytułem 'Co wiemy o ropie naftowej?'.

Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działalności Muzeum, popularyzacja działalności naukowej, patriotycznej i społecznej twórcy przemysłu naftowego- Ignacego Łukasiewicza oraz rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konkursu mają dowolność w wyborze techniki pracy.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2014 r.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie internetowej www.bobrka.pl.